На пути к национальному образованию: культурное движение чехов за создание университета в Брно


https://doi.org/10.28995/2686-7249-2015-9-103-112

Полный текст:
Аннотация

В конце XIX - начале XX в. славянские народы Австро-Венгерской монархии стремились к созданию собственных национальных высших учебных заведений. Предметом изучения в настоящей статье является борьба чешской интеллигенции за открытие национального университета в Моравии. Исследование основано на материалах прессы и публицистики. Оно раскрывает важный аспект движения за независимость - формирование национального образования.

Об авторе

Ольга Вячеславовна Саприкина
Российский государственный гуманитарный университет
Россия


Список литературы

1. Univerzita na Moravě // Moravská orlice. 1864. 18. červ. R. 2. Č. 138.

2. Vysoké školy na Moravě // Moravská orlice. 1870. 11. břez. R. 8. Č. 57.

3. Statní archív Brno. 1870. Zv. 2949. Č. 4938.

4. Vahalík J., Derka J. Česka univerzita na Moravě. Praha, 1891. S. 5-7.

5. Dějiny univezity v Brně. Brno, 1969. S. 40-41.

6. Purkyně J.E. Sebrané spisy. Praha: Vědecko vydavatelské centrum “Sociosféra”, 1965. S. 114.

7. Kostomarský F. Česka univerzita na Moravě // Časopis českého studentstva. 1889. № 1. S. 146-147.

8. Řеč poslance dr. J. Žačka, pronesená 24. t.m. na sněmu pro zřízení české university na Moravě // Moravská orlice. 1895. 16. un. R. 33. Č. 39.

9. Za druhou českou univerzitu // Čas. 1891. R. 5. S. 643-644.

10. Masaryk T.G. Druhá česká univerzita // Naše doba. 1894. R. 1. S. 672-676.

11. Moravké vysoké školy v rospočtovem vyboru // Lidové noviny. 1896. 08. list. R. 4. Č. 258.

12. Politické zprávy // Moravská orlice. 1886. 11. list. R. 34. Č. 261.

13. Sněmovní list о sezeníh moravského sněmu zemského, svolaného nejvyššim patentem ze dne 14. prosince 1902. Brno, 1902. S. 992.

14. Kolejka J. «Moravský pakt» z roku 1905 // Československý časopis historický. 1956. Č. IV. S. 605-606.

15. Krvavý boj v Brně // Národní listy. 1905. 10. řijna. R. 5. Č. 270.

16. Konečný Z., Novák P. Učast dělnictva a socialni demokracie v boji о založení české univerzity na Moravě // Sborník práci Filosofické fakulty Brněnské univerzity. 1955. R. IV. S. 78.

17. Krvavý boj v Brně // Národní listy. 1905. 10. list. R. 15. Č. 270.

18. Tobolka Z.V. Polilické dějiny československého národa od r. 1848 až do dnešní doby. Praha, 1936. S. 380-381.


Дополнительные файлы

Для цитирования: Саприкина О.В. На пути к национальному образованию: культурное движение чехов за создание университета в Брно. ВЕСТНИК РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». 2015;(9):103-112. https://doi.org/10.28995/2686-7249-2015-9-103-112

For citation: Saprikina O. On the way to the national education: Czechs in the cultural movement. RSUH/RGGU Bulletin: “Literary Teory. Linguistics. Cultural Studies”, Series. 2015;(9):103-112. (In Russ.) https://doi.org/10.28995/2686-7249-2015-9-103-112

Просмотров: 153

Обратные ссылки

  • Обратные ссылки не определены.


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2073-6355 (Print)